Terapia Reiki

CELE 7 CORPURI ALE OMULUI

CORPUL ETERIC – produs de Chakra 1

Corpul eteric se poate observa în imediata apropiere a corpului fizic și are vibrația cea mai apropiată de cea a materiei fizice. El pătrunde corpul fizic în mod intim și îl depășește pe contur în general cu circa trei – optsprezece centimetri. Este hrănit prin intermediul respirației, din mediul exterior și al imaginației, al gândurilor și trăirilor noastre, din interior.

Corpul eteric are următoarele patru funcții:

 • reprezintă fundamentul fiecărei părți a corpului fizic, având impregnat în el o energie holografică, ceea ce face posibil ca în fiecare parte să se regăsească energia intregului.
 • are rol de revitalizare a corpului fizic
 • reprezintă un punct de curățare pentru toate forțele care ajung în planul fizic, din dimensiunile superioare, acestea fiind făcute să treacă prin sistemul nervos, endocrin și sanguin.
 • Este transmițătorul și receptorul impulsurilor telepatice de natură intuitivă, mentală și emoțională.

Este format dintr-o împletitură de fire eterice, consolidate prin linii de forță care, intersectându-se, formează prin însușirile lor puncte și plexuri energetice. Atunci când un număr mare de linii de forță se intersectează într-o zonă, plexul energetic format este mai important. Liniile de forță se numesc meridian energetice iar plexurile energetice pot fi principale, secundare sau puncte de meridian. Avem 7 centri energetici principali (chacre), douăzeci și unu de centri energetici secundari (chacre secundare) și trei sute șaizeci și cinci de puncte energetice de acupunctură deservite de aproximativ șaptezeci și două de mii de meridiane energetice, din care doisprezece meridiane principale și opt secundare. Putem să amintim și meridianele Ida, Pingala și Șușumna. Toate meridianele remarcabile se bifurcă și se capilarizează pătrunzând în locurile cele mai tainice ale ființei noastre. Prin aceste meridian curge încontinuu o energie luminoasă, culoarea ei variind de la albastru la cenușiu. Această energie este dispusă în cantități mari în jurul nervilor și favorizează transmiterea fluxului nervos de la creier la periferie și invers.

Impulsurile electrice ale neuronilor și cele electromagnetice ale plexurilor energetice se transmit prin intermediul meridianelor energetice în tot corpul. Coloana vertebrală este suportul material al câmpului electromagnetic al omului, având creierul poziționat la nord și coccisul la sud.

Corpul eteric extrage prana (chi, ki, qi) de la cele mai rafinate niveluri și o introduce în circuitul energetic al ființei. (Iată deci de ce este importantă transmiterea rei ki prin punerea fizic a palmelor.) prin intermediul chacrelor energetice. Aceste chacre realizează schimburile dintre câmpul universal unificat și ființa umană. Tot ele sunt receptori subtili ai corpurilor energetice, ce realizează interfața acestora cu glandele endocrine. În acest corp se observă foarte bine organele bolnave, căci au o culoare modificată, mai întunecată decât a celor sănătoase. Este totuși mult prea mult să se spună că se poate face așa o diagnoză, în funcție de culoarea parcepută în dreptul unui organ. Informațiile primate prin vizualizarea acestui camp, cumulate cu alte date specific paradiagnozei, pot depista apariția unei afecțiuni cu mult timp înainte de detectarea acesteia în plan fizic.

Corpul eteric este deosebit de sensibil la efectele alcoolului. Acesta are proprietatea de a-I stimula vibrația. Din acest motiv în tradiția populară I se dă să bea un strop de alcool persoanei care a avut o emoție, ca să o ”remonteze”. Împreună cu corpul mental și cu corpul astral, corpul eteric poate să apară în anumite situații, în cazul morții bruște, violente, ca o fantomă, după moarte.

Corpul eteric poate manifesta manifsetări patologice din cauza întreruperii comunicării acestuia cu corpurile subtile superioare. Acestă întrerupere parțială se poate datora unor comenzi venite în acest sens de la structurile superioare sau datorită șocurilor electromagnetice. Cu cât frecvența acestor câmpuri este mai înaltă, întreruperea e mai pregnantă. Spre exemplu, vom enunța câteva tipuri de boli ale corpului eteric:

 • Congestia eterică se produce de obicei la un punct de intrare-ieșire din corpul eteric.. ea este răspunzătoare de stânjenirea circualției libere a forței vitale, care are drept consecință scăderea imunității.
 • Suprastimularea centrilor energetici conduce la suprasolicitarea activității sistemului nervos, inducând astfel grave suferințe în corpul fizic
 • Șocurile pot arunca afară din câmpul fizic corpul eteric, ca în cazul accidentelor de mașină. În aceste cazuri, corpul eteric trebuie reintegrate, ce exemplu, prin metoda centrării
 • În cazul unor transe, sau chiar al relaxării, un zgomut neașteptat poate provoca o revenire bruscă și defectuoasă a eterului în corpul fizic, provocând palpitații și indispoziție generală.

CORPUL EMOȚIONAL – denumit și câmp astral – produs de chakra 2

Corpul emoțional – astral are o frecvență mai înaltă decât cea a corpului eteric. Se află întim cuplat cu corpul fizic, pe care îl depășește pe laterale cu circa 1,5 – 9 cm dar se axtinde la distanță în spatele corpului, pe toate direcțiile. Am putea să-l considerăm ca pe un sistem de antene personale. Atunci când întâlnim pe cineva pentru prima oară, ori ne aflăm într-un loc ciudat, corpul emoționale selecționează și transmite senzații dinspre acesta către noi. Noi putem simți ceva pentru o persoană cu mult timp înainte de a fi capabili să confirmâm acel ceva. Când două persoane se atrag, cele două corpuri energetice se îmbină și se întrepătrund. Sentimentele contrare creează bariere, nu există absorbție și interacțiune.

Clarvăzătorii indică faptul că strălucirea și lumina însoțesc seria emoțiilor pline de abnegație ca iubirea și compasiunea. Corpul emoțional poate fi întunecat, plumburiu și deformat, dacă reflectă persistent stări emoționale urâte.

Corpul emoțional are următoarele patru funcții principale:

 • Face posibilă simțirea, convertind vibrațiile din planul fizic în percepții, care sunt apoi transmise corpului mintal, unde se transformă în senzații. Corpul emoțional poate atașa unei percepții calitatea plăcută sau neplăcută. De asemenea, are posibilitatea de a corela o percepție cu orice sentiment (dorință, teamă, invidie, furie, ură frutrări).
 • Joacă rolul unei punți dintre minte și materie. Procesul gândirii pune în mișcare energia mentală, care face ca corpul emoțional să vibreze deci să influențeze corpul eteric. Acesta acționează apoi asupra materiei, asupra corpului, provocând efecte imediate în plan fizic, la nivel hormonal. Orice proces de gândire necesită sincronizarea corpului metal cu creierul.
 • Joacă rolul unui vehicul independent al conștiinței. Acest lucru se întâmplă în timpul somnului sau al transei, când corpul emoțional se separă de corpul fizic și are loc călătoria în astral.
 • Este dinamic și variază în funcție de starea noastră sufletească. Se poate modifica rapid, iar indicatorii dezvoltării lui sunt:
 • Vitalitatea
 • Capacitatea de a fi vesel, de a simți bucuria
 • Puterea de a râde din tot sufletul
 • Puterea și capacitatea identificării profunde cu un alt model individual

Corpul emoțional conține energia din care este format planul astral, respectiv atracție și dorințe, care ne motivează când suntem conduși de rațiune, precum și de repulsie, care se manifestă obișnuit prin indignare, excitație, frică, ură, etc

Pentru un clarvăzător, corpul emoțional sete înconjurat de culori strălucitoare. El vede perturbațiile provocate de emoții sub forma unor variații de culori. Acest corp ne permite să călătorim în trecut sau viitor, dar și în prezenutl astral, facilitând de exemplu întâlnirea cu ghizii noștri spirituali.

Corpului emoțional îi corespunde elementul Foc.

Corpul emoțional (câmpul astral) poate prezenta o patologie legată de exprimarea dorințelor. Perturbările corpului emoțional afectează cu deosebită ușurință corpul fizic. Lipsa lui de stabilitate conduce la deranjamente ale sistemului vegetativ, provocând dispuncții senzoriale, care, repetându-se, duc la tulburări funcționale și apoi la tulburări organice.

Incoerențele la nivelul acestui corp pot fi induse și cu ajutorul unor instrumente specializate, care emit o undă de o anumită frecvență, transmise departe în spațiu, prin intermediul radarelor transorizont. Conform teoriilor lui Albert Beck, aceste frecvențe ajung în zona psihoactivă a sincronizării neuronale sau a antrenării undelor cerebrale. Sub efectul lor, persoana poate trece prin diferite stări, care merg de la anxietate crescândă, până la dezorientare extrem, respectiv inconștiență.

Atunci când corpurile emoționale se adună în același loc, se fomează o entitate numită ”suflet de grup”. Această entitate poate deveni agresivă dacă oamenii care o compun au instincte criminale, sau dimpotrivă, nobilă dacă trăirile grupului se hrănesc din lumina înțelepciunii și din căldura iubirii.

În viața cotodoană mai observăm că agresivitatea față de alții poate să ia o formă de apărare față de propriile slăbiciuni, decepții, nefericiri.

La nivelul corpului emoțional, putem întâlni diferite boli, precum:

 • Emoția necontrolată: dendința de dezaprobare spre antipatii violente și spre dușmănii bazate pe dezaprobare sau pe u complex de superioritate generează o mmare parte din aciditatea de care suferă majoritatea oemnilor
 • Dorința inhibată: când dorința e inhibată, apare posibilitatea contactării unor afecțiuni extrem de grave, cum ar fi cancerul, congestia plămânilor și anumie boli de ficat, tuberculoza

CORPUL MENTAL – produs de chakra 3

Corpul mental întrepătrunde toate celelalte corpuri, având o culoare galben-strălucitor. El nu mai ia forma corpului fizic. Atunci când o persoană este sănătoasă și relaxată, el are o formă ovală, ca un ou cu vârful în jos. Nuanțele culorilor ce îl compun, dezvăluie interesele persoanei, aptitudinile sale mentale active sau latente. Este asociat cu procesul de gândire rațională. El este vehiculul intelectului, al memoriei și imaginației. În el se proiectează totul. Are legătură cu cunoașterea, cu particularitățile formelor-gând sau cu ceea ce se cheamă gânduri concrete: un măr, o casă.

Copul mental are următoarele trei funcții principale:

 • Servește drept vehicul pentru gândirea concretă
 • Dezvoltă calitățile memoriei și imaginației,
 • Funcționează pe măsură ce evoluția continuă, aidoma unui vehicul separat al conștiinței, în planul mintal.

Fiecare gând emis de noi creează o formă energetică. Dacă emitem gânduri negative, ele vor atrage alte gânduri negative, așa cum gândurile pozitive vor atrage alte gânduri pozitive. De aceea este important să facem tot posibilul să ne gândim cât mai mult posibil în spectrul pozitiv.

Gândul este creator, dând naștere multor fenomene emoționale dar și fenomenelor obiective, adică fizice. Lipsa gândirii, imaginației, intuiției, duce la degenerarea celorlalte corpuri. Situarea lui pe niveluri energetice superioare presupune potențializarea corpurilor inferioare și superioare. Nivelul celei mai abstracte gândiri ia forma figurilor geometrice. Formele gând nu se supun legilor spațiului fizic. Dar legile timpului își păstrează aici o omogenitate asemănătoare timpului real. Un corp mintal nu poate influența un alt corp mintal, decât dacă există în amândouă forme-gând asemănătoare, capabile să intre în rezonanță. Corpul mintal are o vedere absolută asupra vieții cotidiene.

Indicatorii dezvoltării lui sunt:

 • Cantitatea și volumul de cunoștințe
 • Puterea logicii
 • Excluderea emoțiilor în procesul gândirii
 • Știința autocontrolului
 • Dragostea pentru filozofie
 • Creativitatea.

În concluzie, corpul mintal are sarcină cunoașterea sau gândirea concretă.

Corpului mental îi corespunde elementul Aer

Corpul mental prezintă o patologie generată în principal de gândirea negativă, care are capacitatea de a produce dezorganizări de intensitate variabilă în  corpurile astral, eteric și fizic. Acestea vor fi ilustrate la nivelul individului de bolile fizice, iar la nivelul colectivității de conflicte. Patologia mentalului este detaliat descrisă în abordările psihoterapeutice, psihiatrice, ale psihanalizei prin cazuistica uzuală a practicării psihologiei clinice.

CORPUL CAUZAL – produs de chakra 4 denumit și Astral

Corpul cauzal este locul unde se depozitează înțelepciunea obținută de o persoană în urma experiențelor sale. Acesta se mărește treptat, odată cu trecerea timpului. Deoarece corpul cauzal reprezintă vehiculul pentru gândirea abstractă, o persoană neelevată dispune de un volum limitat al unei astfel de gândiri, în timp ce un filosof, care posedă mai multe elemente active în corpul său cauzal, este capabil de o gândire profundă.

Funcțiile corpului cauzal sunt:

 • E respunsabil de principii sau gânduri abstracte
 • Este responsabil de respectarea normelor, legilor, principiilor ș adevărurilor specifice strusturilor din care facem parte
 • Trimite fluxul conștiinței către ceier, ceea ce îi îngăduie unei persone să fie conștiente de sine, de gândurie și sentimentele sale și să le controleze
 • Are știința lucrului cu eficiență, facilitând economisirea de energie, mijloace, timp
 • Generează putere de concentrare
 • Naște conștiința datoriei împlinite

Când corpul mintal este elevat, poate transmite mentalului și astralului însușiri privenite din planurile superioare. Corpul cauzal conține cauza (sau motivul) pentru care ne-am întrupat pe această planetă. El conține amintirile tuturor existențelor noastre anterioare, tot ce am învățat, ceea ce mai avem de învățat, precum și destinul sau karma prin care trebuie să trecem în această experiență.

Corpul cauzal își are originea în realitatea spirituală. El interferează corpul mintal individual, aflându-se totodată în câmpul universal. Acest corp servește ca element de legătură între nivelul unității și dualității. În timp ce corpurile fizic, eteric, astral și mintal trăiesc pe parcursul unei singure vieți, fiind muritoare, corpul cauzal rămâne pe parcursul întregii evoluții a omului, în toate reîntrupările, fiind vehiculul Ego-ului.

Între corpurile fizic, eteric, astral, și mintal, pe de o parte, și corpurile budhic și atmic pe de alta, există un gol acoperit de două punți. O punte este tocmai corpul cauzal. Cealaltă, denumită Sutratma, este curentul direct al vieții care curge din monada spiritului, din Triada Tatălui (voința spirituală) a Fiului (dragoste înnobilată de înțelepciune), a Sfântului Duh (mintea spirituală) folosindu-se de puntea cauzală, pentru a ajunge în corpurile mintal, astral, eteric și a se fixa în inima eterică. Acest curent al vieții controlează integral circulația sângelui în corpul fizic. Sutratma este firul care leagă toate Eu-rile din ființa umană cu Divinitatea.

Corpului cauzal îi corespunde elementul Eter.

Corpul cauzal prezintă o patologie care are la bază transmiterea defectuoasă a intențiilor sale către corpul fizic. Este posibil ca aici să fie originea așa-numitelor boli genetice, ARN-ul având rolul de purtător cu funcția clară de transport, ADN-ul fiind doar un receptor al cauzei inițiale.

Dacă perturbarea inițială este localizată în corpul cauzal, ea nu poate fi generată decât de o eroare de abordarea a noțiunilor Eu și non-Eu, situație atât de frecvent întâlnită la persoanele obișnuite. Acest fapt provoacă, la unele dintre ele, în funcție și de alți factori, bolile autoimune și majoritatea alergiilor alimentare.

Scopul evoluției este de a dezvolta conștiința. În ceea ce privește stadiul uman de evoluție, se urmărește dezvoltarea corpului cauzal, ceea ce înseamnă dobândirea înțelepciunii prin experiențe. De multe ori aceste experiențe sunt dobândite de experiențe, atât de bine cunoscute de noi. Acest lucru este posibil din cauza lipsurilor din corpul cauzal. Natura potențială a unei ființe este Divinitatea. Dar, din cauza ignorării adevăratei sale naturi, ființa ăși poate pune singură multe piedici în cale. Scopul evoluției este de a înfrunta aceste probleme și de a mări nivelul de înțelepciune prin depășirea lor. Conform acestei perspective, toate obstacolele au până la urmă un efect binefăcător și joacă un rol constructiv.

CORPUL SPIRITUAL – produs de chakra 5

Corpul spiritual (buduc) definește IUBIREA percepută în sens spiritual. Mintea sprituală, sau mintea abstractă superioară reflectă natura divină înnăscută, prin claritate, capacitate de sinteză și cuprindere. Atunci când această minte este trează, persoana este capabilă să perceapă toate formele în perspectiva lor corectă și să înțeleagă realitatea cu o claritate care nu este distorsionată de iluzii și vrăji.

Principalele funcții:

– posedă intuiții care prezintă percepții limpezi și directe ale adevărurilor, generând capacitatea de a vizualiza – clar-viziunea;

– oferă claritate gândirii abstracte prin coprul cauzal și gândirii concrete prin corpul mental;

– dezvoltă agerimea memoriei vizuale și auditive și ascute instinctul consonanțelor și disonanțelor.

CORPUL COSMIC – produs de chakra 6

Este definit de ce-a de-a 6-a chakră și este asociat cu viața celestă și iubirea divină. este extinderea iubirii dincolo de iubirea găsită în relațiile interumane. corpul cosmic este extins între 60 și 85 cm de la corpul fizic. acesta definește înțelegerea și extazul experienței divine ce poate fi înțeleasă doar prin meditație și adevărata cunoaștere de sine. știm că pentru a vibra în armonie cu întreg universul trebuie să vedem lumina și iubirea în tot ce există în jurul nostru. corpul cosmic emană lumină albă, alb-aurie și este amnifest prin miriade de raze, lumina percepută fiind de un violet sublim ce se regăsește, în funcție de luminozitatea razelor, de la om uanță foarte intensă la o nuanță foarte pală.

Acest câmp definește trezirea spirituală, în cadrul său reunindu-se energia celor două meridiane Ida(yang) și Pingala(yin), masculinul și femininul contopindu-se în cadrul acestui câmp. dezvoltarea acestuia definește darul clarviziunii, al claraudiției și al capacităților telepatice, precum și puterea de concentrare și vizualizare.

Acest câmp reprezintă legătura noastră cu sinele superior.

CORPUL ATMIC – produs de chakra 7

Corpul atmic este partea cea mai subtilă a ființei noastre și are ca și corespondent voința spirituală, reprezentând ideea divină, sursa energetică primordială a vieții. Este un corp aproape lipsit de formă. Este bine de știut că voința spirituală se deosebește de dorință, care exprimă motivația centrată pe sine, necesară corpului astral. atunci când este trează devine o forță imanentă, propulsoare, purificatoare și conducătoare, având legătură cu stabilirea relațiilor interumane corecte și cu distrugerea oricăror lucruri care stânjenesc cursul liber al vieții.

Câmpul atmic poate fi întărit prin credință și încredere, sensibilitate, spirit de sacrificiu, conștientizarea egoului și aspirația spre unificarea cu DUmnezeu. Corpul atmic este cel care generează acea stare de extax spiritual, la care se poate ajunge prin rugăciune sau meditație, conștientizând astfel, legătura dintre noi și întregul Univers, DIvinitate, simțind astfel iubirea absolută, trăiri în care realizăm că suntem într-adevăr cu adevărat Lumină.

Maeștrii spirituali și clarvăzătorii au acest câmp foarte puternic deschis. EL radiază într-un spectru de lumină pură pornind de la argintiu până la auriu intens, cu ușoare irizații violete și cu aspect opalescent, foarte trălucitoare.

Este câmpul care conferă cea mai puternică protecție și atunci când este dezvoltat este cel mai greu de penetrat în cazul agresiunilor energo-informaționale, funcționând ca un adevărat ”scut” energetic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *